Disclaimer en copyright

 

Ground Yourself is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Eigenaar: Esther Verloop
Postadres: Kraanvogelstraat 16
Postcode: 2623MZ
Plaats: Delft

KvK nr.: 69030642
BTW nr.: NL002232962B69

Telefoonnummer: 06 50 49 52 12
E-mailadres: esther@groundyourself.nl
Website: www.groundyourself.nl

 


 

Website

De website www.groundyourself.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom en daarmee onderdeel van Ground Yourself. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ground Yourself. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie die op deze website wordt door Ground Yourself met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Regelmatig zal de informatie worden aangevuld en/of aangepast. Ground Yourself behoudt het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ground Yourself zal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, echter is Ground Yourself niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Daaraan toevoegend leiden bepaalde (hyper)links in deze website naar websites buiten het domein en dus eigendom van Ground Yourself. Deze links van andere websites zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wanneer je op deze links klikt, verlaat je de website van Ground Yourself. Hoewel Ground Yourself selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, staat Ground Yourself niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, en ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Ground Yourself worden onderhouden, wordt afgewezen.

 

Aansprakelijkheid

Aan de adviezen en tips op de website van Ground Yourself kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van content van de website altijd een huisarts, psycholoog of caoch. Ground Yourself sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband is met de website, door Ground Yourself ontwikkelde content, producten of diensten.

 

– Deze disclaimer en copyright is van 6 augustus 2020 –